MEMS/SENSORS FORUM - Tentative Agenda NOVEMBER 9, 2017 (9:00am - 6:00pm)

CHƯƠNG TRÌNH/ AGENDA

Ngày 09/11/2017- November 9, 2017

THỜI GIAN/ TIME

DIỄN GIẢ/ PRESENTER

ĐƠN VỊ/

AFFILIATION

CHỦ ĐỀ / TOPIC

08:00-09:00

   

Đăng ký/ Registration

09:00 – 09:05

MC

Ban tổ chức/ Organizer

Giới thiệu đại biểu – chương trình /Introduction – agenda

09:05- 09:15

Mr. Trần Vĩnh Tuyến

PCT UBND Thành phố / Vice president, Ho Chi Minh City Peoples Committee

Phát biểu khai mạc /Opening remark

 

Phần 1: Từ chính sách công tới ngành công nghiệp MEMS/Cảm biến

Session 1: From public policy to MEMS/SENSOR industry

09:15 – 09:30

Dr. Dương Anh Đức

(Guest speaker)

Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông / Director, Department of Information and Telecommunication

Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030/

Ho Chi Minh City Semiconductor Industry Program period 2017-2020, vision to 2030

09:30 – 10:00

Dr. Le Hoai Quoc

Trưởng ban, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh /

President, Saigon Hi-Tech Park

Chính sách công thúc đẩy ‘bước dậm nhảy’ cho công nghiệp MEMS ở Thành phố Hồ Chí Minh- Câu chuyện của tại SHTP

Public policy empowers a ‘jump start’ for MEMS industry in Ho Chi Minh City, Vietnam – A case study at SHTP 

10:00 – 10:30

Mr. Tom Nguyen

Giám đốc điều hành, DunAn Sensing/

CEO, DunAn Sensing

Tổng quan về Cơ hội và Thách thức của MEMS/Cảm biến.

Overview of MEMS/Sensors

Opportunities and Challenges

10:30 – 11:00

Tham quan trưng bày & Giải lao sáng

Exhibition Tour & Morning break

11:00 – 11:45

Bàn tròn thảo luận: 3 diễn giả, 1 dẫn chương trình, các nhà quản lý trong nước:

(Moderator: Dr. Lê Hoài Quốc)

Môi trường đầu tư tại VN, con người, lợi thế, thách thức với ngành công nghiệp MEMS.

Panel discussion: 1 Moderator, 2 speakers, Viettel, VNPT, MTEX: Investment environment in Vietnam: Human resource, advantages and challenges to the MEMS industry.

11:45-13:00

Lunch break

 

Phần 2: Ứng dụng Cảm biến/MEMS tới thị trường

Session 2: Sensors/MEMS applications to market

13:00-13:30

Mr. Roger Grace

Chủ tịch RGA/

President, Roger Grace Associates

Vai trò của cụm công nghệ trong việc Thương mại hóa thành công MEMS và cảm biến/

The Role of Technology Clusters

In the Successful Commercialization

of MEMS and Sensors

13:30-14:00

Dr. Srinivas Tadigadapa

Giáo sư, ĐH Penn State/

Professor, Penn State University

Cảm biến sinh học, phòng lab trên chip, và các dụng cụ y khoa /

Biosensors, lab-on-a-chip, and medical devices

 

14:00- 14:30

 

Discussion: MEMS/Sensors for bio-medical devices

(Moderator: Prof. Võ Văn Tới) 

(2 speakers, TS. Nguyễn Thị Hiệp, BS. Phan Thanh Hải (MEDIC), PGS. Võ Văn Thành, VNU-HCM)

14:30-14:45

Tham quan trưng bày & Giải lao chiều

Exhibition Tour & Afternoon break

14:45- 15:15

Dr. Matteo Rinaldi

PGS., ĐH. Northeastern

Assoc. Professor, Northeastern University

MEMS/CẢM BIẾN cho Internet của vạn vật trong thành phố thông minh

MEMS/SENSORS for the Internet of Things in smart-cities

15:15-15:45

Dr. Hendrik F. Hamann

Quản lý cao cấp, Trung tâm Nghiên cứu IBM T.J Watson/

Senior Manager, IBM T.J. Watson Research Center

Cảm biến cho Nông nghiệp số /

Sensors for Digital Agriculture

15:45 – 16:30

Phiên thảo luận bàn tròn: Sensors/MEMS applications to market

Q&A Session: Panel Discussion (Moderator: Quốc Khánh)

(2 speakers, CNS, FPT, Trung tâm Công nghệ Sinh học, GES/MTEX).

16:30-16:45

Diễn văn bế mạc

Closing speech

16:45– 17:00

Họp báo (Ông Lê Hoài Quốc chủ tọa, Ông Roger Grace, Tom Nguyen, MC: Ngô Tuấn Hiển)

Press conference

17:00- 18:00

Đóng cửa chuẩn bị cho Tiệc chiêu đãi

Close for Gala Dinner setting

18:30 – 20:30

Tiệc chiêu đãi

Gala Dinner 

 

* Business matching room available next to the conference room after the break

  Coffee and tea drinks will be served all the time.

(Updated on Nov 04, 2017)

 

 

 

 

 

 

November 9th, 2017 (8:00am - 6:00 pm) Agenda

Powered by Khore by Showthemes